Menu Sluiten

Privacybeleid

Privacy

Bescherming van uw gegevens.

Baloe’s BV verbindt zich ertoe uitsluitend uw gegevens te verwerken die nodig zijn voor de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die er over u en uw gebruik van Baloe’s diensten is verzameld. Deze gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking worden gesteld aan derden. Uw gegevens zullen steeds bewaard worden op een beveiligd netwerk en verzekeren dat deze confidentieel zijn, tenzij er een wettelijke verplichting is tot inzage.

Bij een online bestelling voert u uw persoonsgegevens in waaronder: naam, mailadres, facturatieadres, leveringsadres en telefoonnummer. Deze informatie zal enkel worden gebruikt om uw bestelling te voltooien en de nodige diensten voor u te leveren.

Uw gegevens zullen worden bewaard zolang u klant bent bij Baloe’s. Dit betekent dat uw klantprofiel blijft bestaan totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Baloe’s BV facturen met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Baloe’s of een eed of wettelijke verplichting.

Verder zullen de nodige gegevens doorgegeven worden aan Bpost om uw bestelde aankoop zorgvuldig naar u toe te sturen. Betalingen verlopen via een digitaal beveiligde betaalomgeving.

Bij inschrijving op de nieuwsbrief zal u informatieve mails ontvangen op het opgegeven mailadres. Dit omtrent promoties en producten. Daarnaast ontvangt u mails ter bevestiging van uw bestelling en verzending.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Baloe’s BV. Het is telkens mogelijk voor de klant om de persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of schrappen. Dit kan via email aangevraagd worden op [email protected]